Mooi vormgegeven boeken met een culturele, historische of literaire insteek

Over ons

Uitgeverij Leon van Dorp te Heerlen is in 2007 gestart door grafisch ontwerper en boekenliefhebber Leon van Dorp. We geven vooral boeken uit met een culturele, historische of literaire insteek.

De meeste uitgaven hebben een Limburgs thema. Het fonds groeit en wij willen dit jaar ongeveer tien titels uitbrengen. Dat moeten inhoudelijk goede, informatieve, boeiende, leerzame, spannende, desnoods schokkende boeken zijn. Ook willen we dat onze boeken móói, verrassend en goed vormgegeven zijn.

Met een klein maar kundig team krijgen we dat telkens weer voor elkaar – Corina, Antoine, Ben, Els, Jean, Henk, Maarten en anderen. Stuurt u ons een manuscript dan beoordelen wij dit altijd deskundig. Uitgeverij Leon van Dorp geeft alleen boeken uit die er toe doen.

Manuscript

Wie een manuscript bij ons aanlevert, kan er op rekenen dat wij het zorgvuldig inhoudelijk beoordelen. Ook bekijken wij of het past binnen ons fonds. Indien wij positief beslissen, wordt een inschatting van de reële oplage gemaakt en de verkoopprijs vastgesteld.

Afspraken

Vervolgens bespreken wij met de auteur het verdere proces. Dat omvat onder meer (eind)redactie, opmaak en vormgeving, druk, PR, distributie en administratie.
De oplages van de meeste boeken zijn doorgaans niet zo hoog dat de uitgave kostendekkend is. In die gevallen dat er sprake is van een tekort, dient de opdrachtgever / auteur dit tekort aan te zuiveren. Indien gewenst zijn wij behulpzaam bij het benaderen van subsidieverstrekkers en/of sponsoren.
Vanaf 500 verkochte exemplaren worden royalty’s vergoed.
Alle afspraken worden vastgelegd in een contract.

Contact

Uitgeverij Leon van Dorp
Ovidiusstraat 107
6417VT Heerlen

E-mail: info@leonvandorp.nl
Mobiel: 06-12364118

Regiobank IBAN: NL89 RBRB 0200 6965 72
Regiobank BIC: RBRBNL21

K.v.K. nr. 14096750
BTW. nr. NL001193996B60

Recent verschenen

Een sterke toren in het midden der stad
Een sterke toren in het midden der stad Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen
Auteur

Herman Wesselink

Het Nederlandse kerkenlandschap van de negentiende en de twintigste eeuw is door de herwonnen godsdienstvrijheid, bevolkingsgroei, emancipatie van kerkgenootschappen en ontwikkelingen in de architectuur en liturgie bijzonder pluriform en omvangrijk. Voegen we het Nederlandse kerkelijk erfgoed uit eerdere eeuwen daar nog bij, dan kunnen we zelfs spreken van een van de rijkste en meest diverse kerkenlandschappen ter wereld. Dit indrukwekkende religieuze erfgoed is uniek en daardoor onvervangbaar.Door het al decennia dalende kerkbezoek is de toekomst van vooral de negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse kerken echter onzeker geworden. Terwijl de oudere gebouwen vanwege hun leeftijd bescherming genieten, zijn sinds het midden van de vorige eeuw honderden ‘jonge’ kerkgebouwen gesloopt. Het behoud van de nog resterende gebouwen en hun vaak waardevolle interieurs en kunstschatten staat onder druk.In dit boek beschrijft architectuurhistoricus Herman Wesselink de Nederlandse kerkbouwgeschiedenis van de periode 1800 tot 1970 aan de hand van ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis, architectuur, stedenbouw, liturgie en kunst. In de eerste twee delen komen de gebouwen van de drie grote kerkgenootschappen en verschillende dissenters aan de orde. Deel drie bespreekt de periode van afbraak en herbestemming van de kerkgebouwen die omstreeks 1960 inzette. Hiermee gepaard ging een gestaag groeiende waardering voor het jonge kerkelijke erfgoed, gevolgd door wettelijke bescherming van inmiddels ruim de helft van de nog bestaande kerkgebouwen uit de periode 1800-1970.In de 21e eeuw noopt het nog steeds toenemende aantal kerksluitingen tot het maken van ingewikkelde keuzes inzake de toekomst van kerkgebouwen. Daarom wordt in het derde deel van het boek een waarderingssysteem besproken, dat een bijdrage wil leveren aan zorgvuldig beleid en te maken keuzes.