Mooi vormgegeven boeken met een culturele, historische of literaire insteek
De Dreksbere

De Dreksbere

De Bovenbazen

Leonie Robroek

ISBN9789079226757
Aantal pagina's120
UitgavePaperback
UitgeverLeon van Dorp
€22.95

t Woar ’s inne brónsgreune ekebusj….
Went heer Bommel óp ’ne vieze daag da e weddesjap
van d’r Tommes Wies wint, waast zie kappitaal zoeë fosj
dat heë inne van de Böavesjte Tieën weëdt. Mit zieng
transakties lieët d’r Ollie de ekonomie ins feste rammele.
En da sjtubt ’t in en rónksum Rómmelder…

Dees Bómmelgesjiechte is noe óch óp zie Limburgs te
leëze en heesj De Dreksbere.
Ing woadlies en gezagdes mit ’t thema van ’t vertelsel
‘’t Is ’t geld wat telt’, make dat dit book óch good te
gebroeke is vuur lesse in en um ’t Limburgs en vuur
wem nog nit gans heem is in de Limburgse sjproak.

Recent verschenen

Kalle mit de komkommere - Nachtegaal reeks 3
Kalle mit de komkommere - Nachtegaal reeks 3
Auteur

De journalist en dichter-schrijver Wim Kuipers (Maasniel 1939) publiceerde vanaf 1979 poëzie in het dialect van de streek waar hij opgroeide, experimentele gedichten in vaak hallucinerende beelden, die getuigen van een intense beleving van natuur en boerenland, een uitbundige fantasie en groot mededogen met het lijden van mens, dier en gewas. Maar ook de gemankeerde moderne mens en de onbegrepen dichter komen we tegen in zijn gedichten, die boven alles een lofzang zijn op de Limburgse taal. Joep Leerssen was hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en is tegenwoordig als emeritus-hoogleraar ‘Limburg en Europa’ (Universiteit Maastricht) verbonden aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.Ben van Melick en Ine Sijben schreven de prozavertalingen en commentaren bij de bloemlezing, ze zijn beide actief op het gebied van de Limburgse letterkunde en vormen de inhoudelijke redactie van de Nachtegaalreeks.Kalle mit de kómkómmere is het derde deel van de Nachtegaalreeks. De bijzondere vormgeving is in handen van Piet Gerards en Ton van de Ven. Citaten‘Wim kalt mit de komkommere’, zei z’n vader vroeger als hij weer eens achterbleef bij de pluk en in dromerijen opging. Inderdaad, Kuipers droomt zich een dorp en een tijd, maar met echte mensen. Absoluut geen folklore, geen nostalgie: keihard is de wereld die hij oproept. (Ben van Melick)Gefluisterd vuurwerk, zot geknotter, een genot van assonantie en associatie, lyrisch en energiek onder de serieuze en vaak sombere thematiek. Dat is wat Kuipers een hele, hele grote dichter maakt. (Joep Leerssen)VerkoopTe koop à 14,95 in de boekhandel of te bestellen bij Uitgeverij Leon van Dorp en het LGOG.Eerder verschenen in de Nachtegaalreeks (à 10,00)‘Gekheid, mer neet boete de schraom.’ De carnavalsbuut in Limburg. Inleiding en bloemlezing door Guus Urlings. Nachtegaalreeks 2. LGOG/Veldeke, Maastricht 2021‘Den duvel van de middig goof ós vriej.’ De dichter Paul C.H. van der Goor (1932-1983). Inleiding en bloemlezing door Pim Thielen. Nachtegaalreeks 1. LGOG/Veldeke, Maastricht 2021