Mooi vormgegeven boeken met een culturele, historische of literaire insteek
De Operstehong van Welten

De Operstehong van Welten

Jaarboek Os Heem 1 (2011)

Mark van Dijk

ISBN9789079226061
Aantal pagina's56
UitgavePaperback
UitgeverLeon van Dorp
€5.00

In 1858 stond Welten op. De priester Frans Leonard Stassen werd de eerste zielzorger van het nieuwe rectoraat Welten. Dat werd feestelijk gevierd en bracht het aloude kerkdorp nieuw zelfvertrouwen en elan. De Limburger Courier, een Heerlense courant, drukte bij deze gelegenheid een jubelrijm af: ‘De Operstehong van Welten’.

In 2011 kwam een tweede wederopstanding tot stand. Een vergeten, maar heus Weltens appelras werd opnieuw aangeplant in de boomgaard van de hoogstamfruitboomvereniging De Loorenhof.
En eigenlijk was er ook een derde operstehong. Het verenigingsblad van de heemkundevereniging Welten-Benzenrade, eens een kleine kwartaaluitgave, herrees uit zijn as in de vorm van … een heus jaarboekje.

In deze uitgave is gekozen voor een samenbindende titel: ‘De Operstehong van Welten’. Twee doorwrochte en geannoteerde historische artikelen behandelen twee voorbeelden van wederopstanding. Deze zijn aangevuld met twee authentieke verhalen uit Welten en Benzenrade, gevonden in de collectie van dhr. Dohmen in Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen (voorheen Stadsarchief).

Een deel van de illustraties is in kleur: negentiende-eeuwse afbeeldingen van de Weltense appel.

Recent verschenen

Een sterke toren in het midden der stad
Een sterke toren in het midden der stad Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen
Auteur

Herman Wesselink

Het Nederlandse kerkenlandschap van de negentiende en de twintigste eeuw is door de herwonnen godsdienstvrijheid, bevolkingsgroei, emancipatie van kerkgenootschappen en ontwikkelingen in de architectuur en liturgie bijzonder pluriform en omvangrijk. Voegen we het Nederlandse kerkelijk erfgoed uit eerdere eeuwen daar nog bij, dan kunnen we zelfs spreken van een van de rijkste en meest diverse kerkenlandschappen ter wereld. Dit indrukwekkende religieuze erfgoed is uniek en daardoor onvervangbaar.Door het al decennia dalende kerkbezoek is de toekomst van vooral de negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse kerken echter onzeker geworden. Terwijl de oudere gebouwen vanwege hun leeftijd bescherming genieten, zijn sinds het midden van de vorige eeuw honderden ‘jonge’ kerkgebouwen gesloopt. Het behoud van de nog resterende gebouwen en hun vaak waardevolle interieurs en kunstschatten staat onder druk.In dit boek beschrijft architectuurhistoricus Herman Wesselink de Nederlandse kerkbouwgeschiedenis van de periode 1800 tot 1970 aan de hand van ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis, architectuur, stedenbouw, liturgie en kunst. In de eerste twee delen komen de gebouwen van de drie grote kerkgenootschappen en verschillende dissenters aan de orde. Deel drie bespreekt de periode van afbraak en herbestemming van de kerkgebouwen die omstreeks 1960 inzette. Hiermee gepaard ging een gestaag groeiende waardering voor het jonge kerkelijke erfgoed, gevolgd door wettelijke bescherming van inmiddels ruim de helft van de nog bestaande kerkgebouwen uit de periode 1800-1970.In de 21e eeuw noopt het nog steeds toenemende aantal kerksluitingen tot het maken van ingewikkelde keuzes inzake de toekomst van kerkgebouwen. Daarom wordt in het derde deel van het boek een waarderingssysteem besproken, dat een bijdrage wil leveren aan zorgvuldig beleid en te maken keuzes.