Mooi vormgegeven boeken met een culturele, historische of literaire insteek
Het lied van de waan en andere verhalen

Het lied van de waan en andere verhalen

Jan Schurgers

ISBN9789079226627
UitgavePaperback
UitgeverLeon van Dorp
€19.99

De bundel “het lied van de waan en andere verhalen” van Jan Schurgers bevat acht verhalen, die zich vrijuit bewegen tussen het dagelijkse leven en de fantasie ontsproten aan het brein van de schrijver. Wens en droom verstrengelen zich met elkaar, waardoor de waan niet ver weg meer is. Op die grens spelen zijn verhalen zich af. Ze zijn een wisselwerking tussen de werkelijkheid en de ontsnapping aan de dagelijkse besognes in vaak onmogelijke situaties. Vaak overkomt zijn personages iets waar ze geen invloed op hebben, waardoor het geluk hen door de vingers dreigt te glippen. Dan neemt de waan de overhand met als gevolg dat de gedachten alle kanten opgaan. De klap terug in de werkelijkheid is dan onverwachts.

Recent verschenen

Een sterke toren in het midden der stad
Een sterke toren in het midden der stad Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen
Auteur

Herman Wesselink

Het Nederlandse kerkenlandschap van de negentiende en de twintigste eeuw is door de herwonnen godsdienstvrijheid, bevolkingsgroei, emancipatie van kerkgenootschappen en ontwikkelingen in de architectuur en liturgie bijzonder pluriform en omvangrijk. Voegen we het Nederlandse kerkelijk erfgoed uit eerdere eeuwen daar nog bij, dan kunnen we zelfs spreken van een van de rijkste en meest diverse kerkenlandschappen ter wereld. Dit indrukwekkende religieuze erfgoed is uniek en daardoor onvervangbaar.Door het al decennia dalende kerkbezoek is de toekomst van vooral de negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse kerken echter onzeker geworden. Terwijl de oudere gebouwen vanwege hun leeftijd bescherming genieten, zijn sinds het midden van de vorige eeuw honderden ‘jonge’ kerkgebouwen gesloopt. Het behoud van de nog resterende gebouwen en hun vaak waardevolle interieurs en kunstschatten staat onder druk.In dit boek beschrijft architectuurhistoricus Herman Wesselink de Nederlandse kerkbouwgeschiedenis van de periode 1800 tot 1970 aan de hand van ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis, architectuur, stedenbouw, liturgie en kunst. In de eerste twee delen komen de gebouwen van de drie grote kerkgenootschappen en verschillende dissenters aan de orde. Deel drie bespreekt de periode van afbraak en herbestemming van de kerkgebouwen die omstreeks 1960 inzette. Hiermee gepaard ging een gestaag groeiende waardering voor het jonge kerkelijke erfgoed, gevolgd door wettelijke bescherming van inmiddels ruim de helft van de nog bestaande kerkgebouwen uit de periode 1800-1970.In de 21e eeuw noopt het nog steeds toenemende aantal kerksluitingen tot het maken van ingewikkelde keuzes inzake de toekomst van kerkgebouwen. Daarom wordt in het derde deel van het boek een waarderingssysteem besproken, dat een bijdrage wil leveren aan zorgvuldig beleid en te maken keuzes.