Mooi vormgegeven boeken met een culturele, historische of literaire insteek
Monasticon Carmelitanum Neerlandicum

Monasticon Carmelitanum Neerlandicum

Historisch repertorium van de kloosters van de Orde der Broeders en Zusters van O.L. Vrouw van de berg Karmel (13de eeuw – 1940)

Antoine Jacobs

ISBN9789079226054
Aantal pagina's724
UitgaveHardcover
UitgeverLeon van Dorp
€29.50

De karmelieten vestigden zich in de dertiende eeuw ook in Noord-Nederland. De karmel van Haarlem ontstond volgens de overlevering in 1249, maar in elk geval vòòr 1270. In de loop van de eeuwen werden meer karmelieten- en vanaf de vijftiende eeuw ook karmelitessenkloosters gesticht. Op Geldern na gingen zij alle in de zestiende eeuw, vooral als gevolg van de Reformatie, ten onder.
In 1653 en 1672 werden in Boxmeer vanuit Zuid-Nederland een karmelieten- en een karmelitessenklooster gesticht. De conventen van Boxmeer hadden door een speling van het lot de troebelen van de Franse Revolutie overleefd en gingen in de loop van de negentiende en twintigste eeuw een belangrijke rol spelen bij de wederopbouw van de Karmel in Noord-West-Europa en daarbuiten.

Op 10 mei 2011 werd in Boxmeer het eerste exemplaar van het Monasticon Carmelitanum Neerlandicum gepresenteerd, dat tot stand kwam binnen het onderzoeksprogramma ‘Christelijk Cultureel Erfgoed’ van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het begrip monasticon is gevormd naar analogie van het woord lexicon. Zoals een lexicon een woordenlijst is, of eigenlijk ‘iets over woorden’. Zo is een monasticon dus ‘iets over kloosters’ of ‘een lijst van kloosters’. In de ruimere zin is een monasticon een monastiek lexicon, een naslagwerk waarin thematisch de bronnen (archiefbescheiden, literatuur en documentatie) met betrekking tot de geschiedenis van een reeks kloosters van een of meer ordes of congregaties opgenomen zijn. Een monasticon is bedoeld als werkinstrument en wegwijzer voor toekomstige onderzoekers.

Dit geldt ook voor het Monasticon Carmelitanum Neerlandicum. Hierin zijn de volgende karmelietenkloosters beschreven (in chronologische volgorde):

 •  Haarlem (vòòr 1270, eerste orde)
 • Geldern (1306, eerste orde)
 • Woudsend (1337, eerste orde)
 • Schoonhoven (1337/1344, eerste orde)
 • IJlst (1387, eerste orde)
 • Vlissingen (1410, eerste orde)
 • Geldern-Ten Elsen (1452, tweede orde)
 • Haarlem (1465, tweede orde)
 • Oudorp (1467/1468, eerste orde)
 • Utrecht (1468, eerste orde)
 • Rotterdam (1482, tweede orde)
 • Boxmeer (1653, eerste orde)
 • Boxmeer-Elzendaal (1672, tweede orde)
 • Zenderen (1855, eerste orde)
 • Zenderen (1889, tweede orde)
 • Xanten-Boxmeer (1870, tweede orde)
 • Oss (1890, eerste orde)
 • Hoogeveen (1905, eerste orde)
 • Aalsmeer (1920, eerste orde)
 • Oldenzaal (1923, eerste orde)
 • Merkelbeek (1923, eerste orde)
 • Mainz (1923, eerste orde)
 • Nijmegen (1927, eerste orde)
 • Heerlen (1928, tweede orde)

Ieder klooster wordt systematisch in zes paragrafen (elk met een aantal subparagrafen) beschreven, waarbij de nadruk ligt op de archieven en de literatuur: Naam en ligging; Geschiedenis en betekenis van de klooster; Archief en bibliotheek; Gebouwen, kunstvoorwerpen en andere bezittingen; Personen; Bronnen. Het karmelmonasticon wordt besloten met lijsten van de priors-generaal en priors-provinciaal, een cumulatieve literatuurlijst en indices.
Het Monasticon Carmelitanum Neerlandicum is het eerste deel in de reeks Monastica Carmelitana van het Institutum Carmelitanum te Rome.

Recent verschenen

Saparua
Saparua
Auteur

Kevin Goes

Een toevallige vondst in de legerkist van zijn opa brengen Benjamin van Vlissingen en zijn vriendin Ellis op een bijzonder spoor. De levens van Benjamin en dat van zijn grootvader Huub Simons zijn niet met elkaar te vergelijken, maar toch leiden beider wegen uiteindelijk naar een eiland in de Stille Oceaan: Saparua.'Saparua' is een historische roman over twee Limburgse jonge mannen die betrokken raken bij een jarenlange strijd.Het is een verhaal over oorlog, over de Indonesische onafhankelijkheid, over de Molukse kwestie en over liefde.