Mooi vormgegeven boeken met een culturele, historische of literaire insteek
Zusters en route

Zusters en route

Antoine Jacobs

ISBN9789079226436
Aantal pagina's168
UitgaveHardcover
UitgeverLeon van Dorp
€25.00

De congregatie van de Aanbidding van de Gerechtigheid Gods / Zusters van Christus Verlosser bestond al bijna tachtig jaar toen zich in 1903 donkere wolken samenpakten. Een groot conflict tussen de Franse staat en de katholieke kerk leidde ertoe dat veel ordes en congregaties hun toevlucht zochten in het buitenland. In het najaar van 1903 arriveerde de eerste zusters van de aanbidding in Linne en Stramproy. Zij hadden geen middelen van bestaan en spraken geen Nederlands. Zij gingen echter niet bij de pakken neerzitten en begonnen met kleuteropvang en zieken- en bejaardenverpleging. Onderwijs en zorg bleven zo’n honderd jaar de voornaamste werkterreinen van de zusters. In 1925 en 1936 werden respectievelijk kloosters geopend in Geulle en Baarlo.
In tegenstelling tot moederland Frankrijk bleef de congregatie in Nederland bescheiden van omvang. De betekenis van de zusters voor de plaatselijke gemeenschappen was echter groot! Als kleuterleidster, onderwijzeres, zieken- en bejaardenverzorgster hebben zij zich weggecijferd ten dienste van de mensen. Hun werk werd na de Tweede Wereldoorlog professioneler. In Geulle en Stramproy stichtten de zusters de bejaardenhuizen Ave Maria en Rust in Roy. Ook in het Afrikaanse Burkina Faso waren de zusters van Christus Verlosser succesvol werkzaam. Niet in het minst dankzij de steun uit Nederland.
In Zusters en route wordt de geschiedenis van de congregatie in Nederland beschreven, waarbij de ontwikkelingen in Geulle meer nadruk krijgen.

Deze uitgave is een samenwerkingsverband tussen de stichting Vrienden van Ave Maria, Antoine Jacobs en uitgeverij Leon van Dorp.

Recent verschenen

Kalle mit de komkommere - Nachtegaal reeks 3
Kalle mit de komkommere - Nachtegaal reeks 3
Auteur

De journalist en dichter-schrijver Wim Kuipers (Maasniel 1939) publiceerde vanaf 1979 poëzie in het dialect van de streek waar hij opgroeide, experimentele gedichten in vaak hallucinerende beelden, die getuigen van een intense beleving van natuur en boerenland, een uitbundige fantasie en groot mededogen met het lijden van mens, dier en gewas. Maar ook de gemankeerde moderne mens en de onbegrepen dichter komen we tegen in zijn gedichten, die boven alles een lofzang zijn op de Limburgse taal. Joep Leerssen was hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en is tegenwoordig als emeritus-hoogleraar ‘Limburg en Europa’ (Universiteit Maastricht) verbonden aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.Ben van Melick en Ine Sijben schreven de prozavertalingen en commentaren bij de bloemlezing, ze zijn beide actief op het gebied van de Limburgse letterkunde en vormen de inhoudelijke redactie van de Nachtegaalreeks.Kalle mit de kómkómmere is het derde deel van de Nachtegaalreeks. De bijzondere vormgeving is in handen van Piet Gerards en Ton van de Ven. Citaten‘Wim kalt mit de komkommere’, zei z’n vader vroeger als hij weer eens achterbleef bij de pluk en in dromerijen opging. Inderdaad, Kuipers droomt zich een dorp en een tijd, maar met echte mensen. Absoluut geen folklore, geen nostalgie: keihard is de wereld die hij oproept. (Ben van Melick)Gefluisterd vuurwerk, zot geknotter, een genot van assonantie en associatie, lyrisch en energiek onder de serieuze en vaak sombere thematiek. Dat is wat Kuipers een hele, hele grote dichter maakt. (Joep Leerssen)VerkoopTe koop à 14,95 in de boekhandel of te bestellen bij Uitgeverij Leon van Dorp en het LGOG.Eerder verschenen in de Nachtegaalreeks (à 10,00)‘Gekheid, mer neet boete de schraom.’ De carnavalsbuut in Limburg. Inleiding en bloemlezing door Guus Urlings. Nachtegaalreeks 2. LGOG/Veldeke, Maastricht 2021‘Den duvel van de middig goof ós vriej.’ De dichter Paul C.H. van der Goor (1932-1983). Inleiding en bloemlezing door Pim Thielen. Nachtegaalreeks 1. LGOG/Veldeke, Maastricht 2021