Mooi vormgegeven boeken met een culturele, historische of literaire insteek

Dick Gebuys

Dick Gebuys (1954) werd geboren in Rotterdam. Hij groeide op in Feijenoord en Charlois. Hij haalde zijn middelbare schooldiploma op de SG. Hugo de Groot. Studeerde daarna Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, afstudeerrichting Middeleeuwse taal- en letterkunde (bij Herman Pleij). Studeerde vervolgens Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Gent (bij Walter Prevenier en Ludo Milis). Werd in 1979 leraar op het Sintermeertencollege in Heerlen. Speelde met leerlingen veelvuldig toneel. Organiseert sinds 1979 ook literaire en culturele activiteiten: in Heerlen, Rotterdam, Dordrecht, Gent, Hasselt, Maastricht, HCMC en Hanoi. Deed 30 maal een boekenweekprogramma voor het Theater Landgraaf. Werkt al 20 jaar in de Pauluskerk in Rotterdam aan literaire projecten met de bezoekers. Debuteerde als dichter in 1984 met ‘De vrede van Galilea’, de eerste van 5 dichtbundels. Nam deel aan verschillende internationale onderwijsconferenties, vanuit zijn discipline van cultuur- en literatuuronderwijs. Vertaalde in 2015 Vietnamese verhalen van de schrijfster Di Li uit het Engels in het Nederlands, gepubliceerd in Hanoi onder de titel ‘Cocktail’. Gedichten van hem werden in het Vietnamees vertaald en gepubliceerd in het Vietnamese literatuurmagazine Van Nhieu.

Recent verschenen

Een sterke toren in het midden der stad
Een sterke toren in het midden der stad Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen
Auteur

Herman Wesselink

Het Nederlandse kerkenlandschap van de negentiende en de twintigste eeuw is door de herwonnen godsdienstvrijheid, bevolkingsgroei, emancipatie van kerkgenootschappen en ontwikkelingen in de architectuur en liturgie bijzonder pluriform en omvangrijk. Voegen we het Nederlandse kerkelijk erfgoed uit eerdere eeuwen daar nog bij, dan kunnen we zelfs spreken van een van de rijkste en meest diverse kerkenlandschappen ter wereld. Dit indrukwekkende religieuze erfgoed is uniek en daardoor onvervangbaar.Door het al decennia dalende kerkbezoek is de toekomst van vooral de negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse kerken echter onzeker geworden. Terwijl de oudere gebouwen vanwege hun leeftijd bescherming genieten, zijn sinds het midden van de vorige eeuw honderden ‘jonge’ kerkgebouwen gesloopt. Het behoud van de nog resterende gebouwen en hun vaak waardevolle interieurs en kunstschatten staat onder druk.In dit boek beschrijft architectuurhistoricus Herman Wesselink de Nederlandse kerkbouwgeschiedenis van de periode 1800 tot 1970 aan de hand van ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis, architectuur, stedenbouw, liturgie en kunst. In de eerste twee delen komen de gebouwen van de drie grote kerkgenootschappen en verschillende dissenters aan de orde. Deel drie bespreekt de periode van afbraak en herbestemming van de kerkgebouwen die omstreeks 1960 inzette. Hiermee gepaard ging een gestaag groeiende waardering voor het jonge kerkelijke erfgoed, gevolgd door wettelijke bescherming van inmiddels ruim de helft van de nog bestaande kerkgebouwen uit de periode 1800-1970.In de 21e eeuw noopt het nog steeds toenemende aantal kerksluitingen tot het maken van ingewikkelde keuzes inzake de toekomst van kerkgebouwen. Daarom wordt in het derde deel van het boek een waarderingssysteem besproken, dat een bijdrage wil leveren aan zorgvuldig beleid en te maken keuzes.