Mooi vormgegeven boeken met een culturele, historische of literaire insteek

Marcus Vankan

Marcus Vankan studeerde filosofie en theologie op het Grootseminarie Rolduc. Op dit moment is hij werkzaam als priester voor het bisdom Roermond en woonachtig in Heythuysen, waarvan de kerk is toegewijd aan de H. Nicolaas van Myra. Al ruim 25 jaar legt hij zich toe op het verzamelen van Sint-Nicolaasvoorwerpen. Op basis van deze collectie organiseert hij regelmatig tentoonstellingen. Daarnaast geeft hij al vele jaren lezingen over Sint-Nicolaas / Sinterklaas in Limburg en elders in Nederland. Hij is bestuurslid van het Sint- Nicolaasgenootschap Nederland. Sinds 2007 is hij regelmatig te gast in Bari, waar hij contacten onderhoud met andere Sinterklaasliefhebbers uit Europa die zich aldaar treffen. Vanuit deze passie is hij ook al 25 jaar sinterklaasadviseur voor de Goedheiligman en kruipt hij jaarlijks onder diens baard.

Recent verschenen

Een sterke toren in het midden der stad
Een sterke toren in het midden der stad Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen
Auteur

Herman Wesselink

Het Nederlandse kerkenlandschap van de negentiende en de twintigste eeuw is door de herwonnen godsdienstvrijheid, bevolkingsgroei, emancipatie van kerkgenootschappen en ontwikkelingen in de architectuur en liturgie bijzonder pluriform en omvangrijk. Voegen we het Nederlandse kerkelijk erfgoed uit eerdere eeuwen daar nog bij, dan kunnen we zelfs spreken van een van de rijkste en meest diverse kerkenlandschappen ter wereld. Dit indrukwekkende religieuze erfgoed is uniek en daardoor onvervangbaar.Door het al decennia dalende kerkbezoek is de toekomst van vooral de negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse kerken echter onzeker geworden. Terwijl de oudere gebouwen vanwege hun leeftijd bescherming genieten, zijn sinds het midden van de vorige eeuw honderden ‘jonge’ kerkgebouwen gesloopt. Het behoud van de nog resterende gebouwen en hun vaak waardevolle interieurs en kunstschatten staat onder druk.In dit boek beschrijft architectuurhistoricus Herman Wesselink de Nederlandse kerkbouwgeschiedenis van de periode 1800 tot 1970 aan de hand van ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis, architectuur, stedenbouw, liturgie en kunst. In de eerste twee delen komen de gebouwen van de drie grote kerkgenootschappen en verschillende dissenters aan de orde. Deel drie bespreekt de periode van afbraak en herbestemming van de kerkgebouwen die omstreeks 1960 inzette. Hiermee gepaard ging een gestaag groeiende waardering voor het jonge kerkelijke erfgoed, gevolgd door wettelijke bescherming van inmiddels ruim de helft van de nog bestaande kerkgebouwen uit de periode 1800-1970.In de 21e eeuw noopt het nog steeds toenemende aantal kerksluitingen tot het maken van ingewikkelde keuzes inzake de toekomst van kerkgebouwen. Daarom wordt in het derde deel van het boek een waarderingssysteem besproken, dat een bijdrage wil leveren aan zorgvuldig beleid en te maken keuzes.